ECKART

暗色镀铬效果

爱卡为溶剂型涂料体系提供不同的产品系列。从光密度(OD)为 3.0 可产生超亮近乎白色镀铬效果的新品颜料,到光密度为 0.6 具有超暗色金属感的最薄颜料。产品系列涵盖不同的粒径分布。
我们推荐下列具有暗色镀铬效果的产品:

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
METALURE® A-31010 AE PDF Silver
METALURE ® A-41010 BG PDF Silver
METALURE® A-31017 AE PDF Silver
METALURE® A-41010 AE PDF Silver
METALURE® A-42010 BG PDF Silver
METALURE® A-41014 BG PDF Silver
METALURE® A-41510 EN PDF Silver
METALURE® Quantum 510105 BG PDF Silver