ECKART

光亮镀铬效果:METALURE® Quantum

METALURE® Quantum 的光亮镀铬效果无与伦比。在技术性能上的诸多改进开启了 PVD 颜料全新标杆:减少了筛余物、优化了粒径分布和提高了附着力。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
METALURE® Quantum 210100 MA PDF Silver
METALURE® Quantum 510105 BG PDF Silver
METALURE® Quantum 210160 MA PDF Silver
METALURE® Quantum 515075 IA Silver
METALURE® Quantum 710110 AE Silver
METALURE® Quantum 610103 AE Silver
METALURE® Quantum 610073 NP Silver