ECKART

JETFLUID SB

JETFLUID SB 油墨为溶剂型体系,具有非常高的光泽,在合成材料上的效果尤为明显。这类油墨特别适合于宽幅面印刷和打样系统。

JETFLUID:溶剂型喷印油墨

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
JETFLUID SB 11015 PDF Silver
JETFLUID SB 11020 PDF Silver
JETFLUID SB 11021 PDF Silver
JETFLUID SB 11022 PDF Silver
JETFLUID SB 11031 PDF Silver
 

JETFLUID 清洗液

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相
JETFLUID SB 11002 PDF Silver