ECKART

用于溶剂型油墨的 ROTOVARIO 金属颜料分散体

ROTOVARIO 是溶剂型古铜和铝分散体系列产品,专为凹印和柔印油墨开发。ROTOVARIO 分散体易于加工处理,可灵活地为特殊应用配制出一系列高质量成品。

ROTOVARIO 非浮型分散体拥有以下优性:最佳附着力、高层压粘接强度和极低的异味与气味,非常适合于柔性薄膜包装和复合油墨等领域。

我们建议在需要人造金等多色效果的应用场合中使用该产品,它是替代金属箔的理想解决方案。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
ROTOVARIO 501 020 IF Silver
ROTOVARIO 501 021 IF Silver
ROTOVARIO 501 022 PDF Silver
ROTOVARIO 501 042 IF Silver
ROTOVARIO 501 072 IF Silver
ROTOVARIO 501 073 IF Silver
ROTOVARIO 501 076 PDF Silver
ROTOVARIO 501 080 PDF Silver
ROTOVARIO 530 020 PDF Silver
ROTOVARIO 530 021 PDF Silver
ROTOVARIO 530 022 PDF Silver
ROTOVARIO 530 080 PDF Silver
ROTOVARIO 530 221 PDF Silver
ROTOVARIO 530 222 PDF Silver
ROTOVARIO 560 103 PDF Silver
ROTOVARIO 530 001 PDF Silver
ROTOVARIO 530 944 PDF Silver
ROTOVARIO 589 313 Rich gold
ROTOVARIO 530 504 PDF Silver
ROTOVARIO 589 311 Rich gold
ROTOVARIO 589 313 Pale gold
ROTOVARIO 589 391 Rich gold
ROTOVARIO 589 393 Pale gold
ROTOVARIO 530 801 Silver
ROTOVARIO 500-051 Silver Silver
ROTOVARIO 530-150 Silver Silver
ROTOVARIO 530-252 Silver Silver
REFLEXAL IL 1515NL Silver
REFLEXAL IL 88 NL Silver
REFLEXAL IA 88 NL Silver
REFLEXAL IL 53967/G/75 Silver
STAPA® C-VIII 31859/G Silver
ROTOVARIO 501 022 IF Silver
ROTOVARIO TVO 531 073 PDF Silver
ROTOVARIO 501 123 Silver IF Silver
ROTOVARIO 580 042 PDF Rich gold
ROTOVARIO 580 352 PDF Rich pale gold
ROTOVARIO 580 352 PDF Rich gold
ROTOVARIO 530 926 PDF Silver
ROTOVARIO 530-151 Silver Silver