ECKART

PLATINSTAR

PLATINSTAR 印刷油墨采用独特的铣削工艺生产。这种颜料在遮盖力和反光性能上远超标准铝颜料。

产品名称 技术数据表 安全数据表 色相 比较
PLATINSTAR GX-2610 PDF Silver
PLATINSTAR GX-2901 PDF Silver
PLATINSTAR GX-2902 Silver Silver
PLATINSTAR GX-2610 Silver Silver
PLATINSTAR FX-1900 PDF Silver
PLATINSTAR GX-2901 Silver
PLATINSTAR FX-1951 Silver